What is dialectics?

Marxismens grundlag er dens filosofi, dialektisk materialisme. Lørdag den 14. april 2018 afholdte vi i Marxistiske Studerende et én-dagsseminar under titen “Dialektik, videnskab og klassekamp”. Her gik vi i dybden med den ene halvdel af marxistisk filosofi, som beskæftiger sig med hvordan forandring finder sted: dialektik. Daniel Morley, som er aktiv i vores britiske søsterorganistion[…]

Da kvinderne startede Den Russiske Revolution

2017 var 100-året for Den Russiske Revolution, hvor arbejderklassen for første gang i historien tog magten og begyndte transformation af samfundet, i en socialistisk retning. I den anledning afholdte vi i Marxistiske Studerende på Kvindernes Internationale Kampdag et møde med titlen: “Da kvinderne startede Den Russiske Revolution. Her holdte Marie Frederiksen, redaktør på Revolution (https://forlagetmarx.dk/revolution-181.html),[…]