September 20, 2016

Aktiviteter

Friday, 29 Dec 2017 16:45
Degnestavnen 19 St, 2400 København Nv, Danmark
For at forstå hvordan vores nuværende samfund udviklede sig til det vi kender i dag, med den borgerlige familiestruktur, privatejendom og stat, bliver vi nødt til at studere tidligere epoker af menneskehedens udvikling. Vi må gå helt tilbage til den gang, hvor menneskeheden som jæger-samlere tog sine første spæde skridt, ud fra urskoven og ud i savannens høje græs.

Vi læser Friedrich Engels' berømte værk Familien, Privatejendommen og Statens oprindelse, hvori Engels beskriver det menneskelige samfunds udvikling, og hvilke elementer der har præget og afgjordt historiens udvikling.

Til d. 29 læser vi resten af kapitel 2, fra "3. Parringsfamilien" + kapitel 3 "Den irkosiske gens" + en artikel omkring Morgan og Engels: "https://www.marxist.com/origin-of-the-family-engels-morgan.htm#_ftnref19"

Bogen kan anskaffes på nettet, antikvariater, eller man kan læse den elektronisk på dette link: http://www.marxister.dk/bog.php?id=1
🙂